CategoriesDeweloper tips & tricks

Deweloper to inaczej inwestor lub przedsiębiorca, zajmujący się rynkiem nieruchomości pierwotnych. Za budowaniem nowych obiektów stoi szereg innych zadań, takich jak: dbałość o uzyskanie wszelkich pozwoleń, prowadzenie dokumentacji, współpraca z architektami, podwykonawcami, biurami nieruchomości, i nie tylko. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem prac oraz oddanie lokali do użytku, to podstawowe zadania firmy deweloperskiej. Warto zaznaczyć, że przedmiotem inwestycji są nie tylko mieszkania, ale także wszelkie lokale komercyjne jak hotele, biurowce lub sklepy.
Każdy klient otrzymuje prospekt informacyjny, w którym zawarte są wszystkie informacje dotyczące powstającej inwestycji. Aby wyeliminować sytuację niewypłacalności dewelopera, zobowiązany jest on stworzyć rachunek powierniczy, na który trafiają środki pieniężne klienta Są one wypłacane w ratach lub w całości po ukończeniu budowy (bank koordynuje cały proces). W ramach umowy deweloperskiej inwestor ustala prawo własności lokalu i przenosi je na nabywcę nieruchomości. W przypadku bankructwa dewelopera, środki z rachunku powierniczego trafiają z powrotem do klienta.

Weryfikacja

Znasz już obowiązki inwestorów, jak zatem znaleźć najbardziej wiarygodnych deweloperów? Weryfikacja w Internecie to najprostszy sposób, ponieważ dostarcza cennej wiedzy. Szukanie zwykle rozpoczyna się od wpisania w przeglądarkę konkretnej frazy np. „deweloper Szczecin”. Otrzymujemy listę podmiotów działających w obrębie interesującego nas miejsca. Sprawdzony i wiarygodny inwestor to taki, który zrealizował przynajmniej kilka inwestycji. Na stronie internetowej prezentuje oddane do użytku obiekty mieszkalne bądź komercyjne. Firmy aktywnie działające na rynku nieruchomości, otrzymują wyróżnienia i nagrody, które świadczą o zadowoleniu klientów- na to także warto zwrócić uwagę. Jeśli nie wystarczą nam te informacje, zapoznajmy się z informacjami w KRS-ie oraz opiniami nabywców. Z KRS dowiesz się, czy deweloper ma płynność finansową oraz czy nie toczą się przeciwko niemu postępowania sądowe. Inna droga weryfikacji to sprawdzenie, czy deweloper wpisany jest na listę Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Instytucja działa w oparciu o jasno określone tzw. dobre praktyki, które stanowić powinny wzorzec w relacji deweloper-nabywca.

Aktywność

Dodatkowo jeśli inwestor jest aktywny w Internecie i nie żałuje na reklamę swoich usług, to również jest to dobry znak. Możesz też przeprowadzić prywatne „śledztwo” i wybrać się w teren, aby zobaczyć osobiście wybudowany obiekt. Czy został starannie i nowocześnie wykonany, jak dużo zieleni jest dookoła itd. Daje to porównanie otrzymanej oferty ze stanem faktycznym, bowiem kolejna inwestycja będzie najprawdopodobniej na podobnym poziomie.
Na koniec, pamiętaj, że integralną częścią umowy deweloperskiej, jest prospekt informacyjny. Jeśli deweloper wręcza dokumenty przed rozpoczęciem budowy, oznacza to, że nie ma nic do ukrycia.