umowa deweloperska
CategoriesZakup mieszkania

Umowa deweloperska zawierana jest między nabywcą lokalu a deweloperem, podmiotem realizującym inwestycję mieszkaniową. Czym jest dokładnie umowa deweloperska?

Jest to zawarcie umowy, jeszcze przed wybudowaniem mieszkania, na mocy której deweloper zobowiązuje się na zakończenie prac w wyznaczonym terminie, w ustalonej cenie i w określonym miejscu. Niestety umowa nie jest taka prosta i lekka, poza samymi informacjami umowa deweloperska zawiera szereg innych zapisów i załączników. Znaleźć się jeszcze w niej muszą terminy odbioru budynków przez klienta, koniecznie punkt o przeniesieniu prawa własności na nabywcę czy możliwości od odstąpienia od umowy. Nieodłączną częścią umowy deweloperskiej jest prospekt informacyjny. To właśnie prospekt informuje klienta o terminie zakończenia prac, o cenie za wykonaną usługę, czy uwarunkowaniach, które mogą ją zmienić w trakcie wykonywanie inwestycji. Do prospektu zawsze załączony jest rzut kondygnacji. Umowa deweloperska powinna także zawierać punkt o możliwości odstąpienia umowy zarówno przez dewelopera, jak i przez nabywcę mieszkania.